За заявки на тел: +359 56 870 501

Полезни връзки

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт КРЗ "Одесос"АД

Административна сграда, ет.6, стая 601 Островна зона, район Аспарухово, 9000, гр. Варна

тел/факс: + 359 52 666 525

моб. тел.: + 359 899 955 834

моб. тел.: + 359 888 845 247

e-mail: info@bulnas.org

www.bulnas.org

БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ

8000 Бургас

Ул. „Княз Ал. Батенберг” 1, П.К. 335

Председател на УС на БМА: Инж. Пламен Русев

Секретар на БМА: Мариана Янева

Тел./факс 056/ 844 744

Тел. 0878 995581

E-mail: bmassociation@mbox.contact.bg

Община Бургас

8000 Бургас

ул. "Александровска" 26

тел. централа 056 840915-19, факс 056 841314

e-mail: obshtina@burgas.bg

БКР

9000 Варна

Южна промишлена зона

Изпълнителен директор: 052 681 510

Факс: 052 602 864

e-mail: varna@bkclass.org

Lloyd's Register Group Varna

9000 Варна

ул. "Генуа" 7

Тел. 052 601 945, 946, 947

Факс: 052 601 949

e-mail: varna@lr.org

Bureau Veritas Varna Ltd.

9000 Варна

ул. "Бузлуджа" 7-9 ет.3

Тел. 052 602 309

Факс: 052 602 310

e-mail: Bulgaria@rs-class.org

www.bereauveritas.bg

Germanischer Lloyd Bulgaria Ltd

9002 Варна

ул. "ген. Столипин" 12

Тел. 052 822 001

www.dnvgl.com

Руски морски корабен регистър

Класификация и регистрация на морски параходи

9000 Варна

ул.Дебър № 18

Тел. 052 626 347

Факс: 052 632 118

e-mail: bulgaria@rs-class.org