За заявки на тел: +359 56 870 501

За нас

Регистрация

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър през 2013 година и е със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул. ”Комлушка низина” № 1.

Основна дейност на дружеството

Корабостроителница Бургас” ЕООД е оператор на активи на специализирано пристанище “Бургаски корабостроителници”. Основната дейност на дружеството е строителство, ремонт и преустройство на кораби и други плавателни съдове, а като спомагателна са рязане на бракувани кораби за скрап; кейови такси; наем и други услуги. През годината не са настъпили промени в собствеността на дружеството. То се управлява и представлява от Димитър Кимрянов в качеството му на Прокурист от м. септември.

Цел на компанията

Целта на компанията е да предлага висококачествени кораборемонтни услуги, изпълнени в кратки срокове, с голяма прецизност. Ние залагаме преди всичко на качественото изпълнение на нашите поръчки. За тази цел сме сформирали екип от опитни и висококвалифицирани специалисти, който се грижи за качественото изпълнение на всеки етап от кораборемонта. Високият професионализъм на мениджърския екип дават възможност за изпълнение на целия спектър от ремонтни дейности, свързани със завършването на всяка поръчка отговаряща на високите критерии на нашите клиенти.

Дейността на “ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА БУРГАС “ ЕООД за 2014 година се развиваше съобразно разработения “Бизнес план за финансиране на технологическите възможности и производствена дейност на новосформирано дружество за строителство и ремонт на кораби”.